Efterarbete

Materialbanken   >   Efterarbete

Efterarbete

När ett arrangemang är slut är det dax att knyta ihop säcken. Att knyta ihop säcken innebär att avsluta projektet, redovisa det och se till att utvärdera hur det blev.

När ni väl har gjort det kan ni gå vidare, och hitta på nya ideer utifrån de erfarenheter ni samlat på er under ert arrangörskap.

Efterarbete

När ett arrangemang är slut är det dax att knyta ihop säcken. Att knyta ihop säcken innebär att avsluta projektet, redovisa det och se till att utvärdera hur det blev.

När ni väl har gjort det kan ni gå vidare, och hitta på nya ideer utifrån de erfarenheter ni samlat på er under ert arrangörskap.

Redovisa ert projekt

Här nedan följer en kort beskrivning av vad som kan vara bra att berätta om för sina bidragsgivare när man redovisar ett projekt.
Du kan även använda vår mall till redovisningen!

Vad har vi gjort

Beskriv hur ert projekt blev. Skriv kortfattat, men så mycket att det är tydligt vad projektet handlade om. Vad syftade projektet till? Hur genomfördes projektet?

Beskriv vad som blev annorlunda och förändrades under projektets gång. Förklara varför.

 

Målgrupp

Vilken är er målgrupp? Berätta om vem ni ville nå ut till. Berätta även  vem ni faktiskt nådde ut till. Fanns det någon grupp ni nådde ut till som ni inte räknat med? Hur många var ideellt engagerade?

 

Vilka resultat fick det?

Lyckades ni med de mål ni hade? Uppfyllde projektet sitt syfte? Fick det några andra positiva effekter?

 

Lärdomar

Vad lärde ni er av att genomföra projektet?

 

Fortsättning

Hur kommer ni fortsätta med de lärdomar och erfarenheter som projektet gett er?

Vad är nästa engagemang?

 

Ekonomisk berättelse

Sammanfatta hur det gick med ekonomin. Det är även bra att bifoga en kopia av er ekonomiska redovisning.