Material

Ladda ner material

Här hittar du alla övningar och mallar samlade.

Idéverkstad

Namn
Typ
Beskrivning
Hämta
Övning

Gör er idé till en plan!

Övning

Lek fram en kort beskrivning av er idé.

Övning

Hitta på ideer!

Övning

Berätta om er idé med en enda mening!

Övning

Öva på att tänka nytt om er idé

Övning

Lek fram hur ni vill att ert arrangemang ska vara

Övning

Lek fram en idé om ert drömarrangemang.

Mall

Hitta på en idé utifrån egna styrkor och intressen.

Planering

Namn
Typ
Beskrivning
Hämta
Mall

Gör ett schema över arrangemangsdagen

Mall

Modell för att bestämma vad som ska göras, vem som gör det och när det ska bli gjort.

Mall

Gör ett detaljerat schema över arrangemanget.

Mall

Gör en översikt över tiden fram till arrangemanget

Övning

Öva på rättvis ansvarsfördelning

Övning

Kolla hur mycket tid du har att planera.

Övning

Har ni formulerat SMARTA mål?

Övning

Öva på rättvis ansvarsfördelning

Efterarbete

Namn
Typ
Beskrivning
Hämta
Mall

Mall för vad ni behöver tänka på

Övning

Ta mer er erfarenheterna in i nya ideer.

Övning

Använd ett bingo för att utvärdera

Övning

Använd mall för att utvädera

Pengar

Namn
Typ
Beskrivning
Hämta
Mall

Mall för hur du gör en budget

Sprid ordet

Namn
Typ
Beskrivning
Hämta
Övning

Frågor som hjälper dig veta hur du sprider ordet

Föreningsliv

Namn
Typ
Beskrivning
Hämta
Mall

Mall för att skriva projektprotokoll

Övning

Lekar för att starta ett möte.

Övning

Övning för att komma på gemensamma normer

Tips

Tips på hur ni maxar era möten.